Начало > Новини > Съдържание

Класификация на химически натоварени съдове

Класификация по предназначение: Съдът за налягане се разделя на реакционен съд (r), съд за пренос на топлина (h), отделящ (и) съд (и) и контейнер за съхранение (t).

1. Реакционен съд: физическият и химически реакционен съд, използван предимно за завършване на работната среда, се нарича реакционен съд. Такива като: реактор, генератор, полимеризация кана, синтетични кула, преобразователна пещ и така нататък.

2. Плавателен съд за пренос на топлина: Контейнерът, който се използва основно за завършване на топлообмена на средата, се нарича плавателен съд за пренос на топлина. Като: Топлообменник, охладител, нагреватели, вулканизиращи кутии и т.н.

3. Контейнери за разделяне: Основното използване на средата за пълното балансиране на налягането, пречистването на газа, отделянето и други контейнери, наречено отделяне на контейнерите. Като: сепаратор, филтър, колектор на масло, буфер, миялна кула, медна миялна кула, сешоар и т.н.

4. Контейнери за съхранение и транспортиране: контейнерите, използвани главно в производството и живота на суровините газ, течности, втечнени газове се наричат контейнери за съхранение. Такива като: резервоари, цистерни, танкери и т.н.