Начало > Новини > Съдържание

Как да подадете реактора на емайла

(1) При хранене често проверявайте дали болтовете на бъркалката в котела са затегнати, а не в насипно състояние, в случай че гайката е в каната, не позволявайте инструменти като падане в чайника.

(2) За да се намали температурната разлика между материала и чайника е твърде голяма, за да се предотврати нагряването на горещата кана или горещата кана, да се придаде студен материал поради температурна разлика, причинена от голямо вътрешно напрежение, което влияе върху експлоатационния живот на оборудването.

(3) Всяка партида от суровини, използвани в каната, трябва да бъде инспектирана в детайли и да няма други примеси, особено включването на метал или остатъци или твърди блокове в котела, или лесно да повредят емайла.