Начало > Новини > Съдържание

Неприложимост на реактора за емайла

1. За да се осигури нормален живот на емайловия реактор, емайловият реактор не е подходящ за химични процеси като реакция, полимеризация, съхранение и топлопредаване на следната среда или материал.

2. Всяка концентрация и температура на средата или материалите, съдържащи флуор, концентрацията е по-голяма от 30%, температурата е по-висока от 180 ° С среда на фосфорната киселина или материали, стойността на рН е по-голяма от 12 и температурата е по-висока Отколкото 80 ° С алкална среда или материали.

3. Реакционният процес на киселинни и алкални материали се редува.

4. Реактивен чайник за емайли При промените в температурното изражение полученото твърде голямо натоварване ще доведе до разрушаването на порцелана и оборудването, така че при използването на процеса трябва да се отопляват или охлаждат, за да се предотврати натрупването на студена поли-топлина.