Начало > Новини > Съдържание

Предпазни мерки при работа със стъклопластно оборудване

Съхранявайте оригиналната опаковка, доколкото е възможно, докато се боравите със стъклопластова екипировка, като реакторно-реакторно котле с реакция на стъклопласт, когато не боравите с оборудване за опаковане, първо проверете оборудването на висящите уши, кутиите са повредени или кородирани. Направете само остъклено оборудване на пръстените, ушите на кутиите и краката под натиск, но също така и да падате на светлина, да избягвате сблъсъци и вибрации.